Real
Food S.A.

Relacje inwestorskie

Tytuł Kontakt Plik do pobrania
Statut Real Food S.A. inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Sprawozdanie rady nadzorczej za rok obrotowy 2019 inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Sprawozdanie rady nadzorczej za rok obrotowy 2020 inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Sprawozdanie z działalności w okresie od 03.09.2018 r. do 31.12.2019 r. inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 03.09.2018 r. do 31.12.2019 r. inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 23.08.2020 r. inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników z dnia: 20.08.2020 inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Drugie wezwanie do złożenia dokumentacji inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentacji inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentacji inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Piąte wezwanie do złożenia dokumentacji inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Zawidomienie ZWZ RF 30.09.2021.pdf inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Zawidomienie NWZ 29.03.2022.pdf inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Dotychczasowy statut Real Food inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik
Zawiadomienie 26.06.2023.pdf inwestorzy@realfood.com.pl Pobierz plik